Yönetici Denetçi ve Son Kullanıcı Bilişim Akademisi Category: eğitim,

Yönetici Denetçi ve Son Kullanıcı Bilişim Akademisi

Ülkemizde alanında ilk olma özelliği taşıyan Yönetici, Denetçi ve Son Kullanıcı Bilişim Akademisi projesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin başvuru sahibi, Bilişim Teknolojileri Derneğimizin proje ortağı olarak İstanbul Kalkınma Ajansı’nın hibe desteği ile başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Kurulan akademi bilişim sektörü ile sektörden hizmet alan kuruluşlar arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Bu akademide bilişim hizmeti alan kurumların yönetici, son kullanıcı ve denetçi kadrosunun bilişim konusunda bilinçlenmesini sağlanarak bu konudaki yatırımların etkinlik ve veriminin arttırılması, bilişim sektörünün diğer sektörlere verdiği hizmet kalitesi artışıyla yüksek katma değer üretilmesi amaçlandı.

Eğitim Programının Amacı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversite bünyesinde kurulan Yönetici Denetçi ve Son Kullanıcı Bilişim Akademisi, bilişim hizmeti alanları bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. Kurumların bilişimden sağlayacağı katkılar, bilişim projeleri yönetim süreci, olması gereken bilişim altyapı ve hizmetleri teknik ayrıntılara boğulmadan açıklanacaktır.

Bilişim projeleri diğer ürün ve mühendislik projelerinden farklıdır. Belirsizlikler çok fazladır, tümüyle bir anda görülemezler, sürekli değişim ihtiyacı görülür ve çok fazla alt parçadan oluşurlar. Bu farklılıklar yönetim, izleme ve kullanma konusunda ilave bilgi ihtiyacı ortaya çıkartır. YDKBİL Akademi bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlamıştır.

Bu eğitimin hedefi, kişilerin bilişim anlayışlarını yenileyerek bilişim hizmetlerinden sağlanan faydayı arttırmak, proje geliştirme sürecinin denetimini kolaylaştırmak ve daha etkin yönetilmesini sağlamaya yardımcı olmaktır. Bu anlamda alanında ilk özelliği taşımaktadır.

Özet olarak verilecek eğitimlerde üç temel amaç belirlenmiştir:

  • Yöneticiler için: Bilişim projelerinin kuruma katkısını arttırma, etkin yönetim, temel kavramlara hâkimiyet,
  • Denetçiler için eğitim planı: Bilişim projesi izleme, ödemeleri teslimatlara göre düzenleme, temel kavramlara hâkimiyet,
  • Son kullanıcılar için eğitim planı: Bilişim hizmetlerini maksimum etkinlik ve verimle kullanma, temel kavramlara hâkimiyet.

Kurumsal bilgi işlem yapısı ve idari yönetimi bilişim sistemlerinin başarı veya başarısızlığında kilit rol oynar. Etkin ve verimli denetim faaliyetleri istenen ürünün teslim alınmasını sağlar. Son kullanıcının bilinçlenmesi bilişim sistemlerinden sağlanan kurumsal katkıyı üst düzeye taşır.

Eğitimde yöneticilere, bilişim faaliyetlerini dışardan izleme ve yönetme yeteneklerini daha ileri düzeye taşıyacak bilgiler kazandırmak amaçlanmıştır. Böylece bilişim projelerinin kurum hedeflerine ve maddi kazanımlarına katkısı artacaktır.

Eğitim programında, proje geliştirme süreci kullanıcı ihtiyaçlarından yazılım ürününe dönüşme sürecine uzanan bir bakış açısıyla analiz edilecektir. Kontrol noktaları, geliştirme sürecinin izlenmesi, bu süreçte yapılan değişimleri etkisi ve maliyetleri açıklanacaktır. Kişilerin, süreçteki ilave ve değişim taleplerinin zaman ve maliyete etkisini anlamasına yardımcı olacak farklı bir bakış açısı önerilecektir.