Hakkımızda

Bizler, idealist teknoloji uzmanları olarak  Büyük Türkiye ideali etrafında kümelenen insanlarız.

Bu ideal doğrultusunda ülkemizi daha güzel yarınlara ulaştırmak için çalışıyoruz.

VİZYON

Bilişime Yön Veren Bir Türkiye.

AMAÇ

Kendi topraklarımızda yoğrulan bilgi ve teknolojinin oluşturduğu gücü ortaya çıkarıp, organize ederek yaşadığımız coğrafyada yeniden medeniyetimizin inkişafını sağlayacak çalışmalara imza atmaktır.

GELECEK TASAVVURU

Bilişim Teknolojileri Derneği, alanında politika üreticilere yerli, kaliteli ve sonuç odaklı çözümler sunarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak; bilişim ve teknolojinin toplumumuzda doğru kullanılması için her türlü eğitimsel çalışmalar yaparak toplumun bilincini arttıracak; nitelikli, bu topraklarda yetişmiş, bilişim ve teknoloji alanındaki insanlarımızı organize ederek mesleki sorunlara çözümler bularak yeni bir dünya idealine hizmet edecektir.

KURUMSAL DEĞERLER

  • Ahlak – Bütün faaliyetler, kararlar ve ilişkilerde ahlaki değerleri gözetmek.
  • Saygınlık – Farklılıkları zenginlik olarak görmek ve saygı duymak.
  • Gelişim – Üyelerimizin kişisel gelişimlerini ve mutluluğu ön planda tutmak.
  • İstişare – Farklı fikirlerin ve özgür düşüncenin organizasyonun her düzeyinde, açıkça ifade edebileceği bir ortam oluşturmak.
  • Sosyal Sorumluluk – Yaşadığımız toplumun gelişimine katkıda bulunmanın bir görev olduğu bilinci ile hareket etmek.

Bilişim Teknolojileri Derneği olarak, Büyük Türkiye idealine ulaşmak için inandığımız ve yolumuzu aydınlatan değerlerimize sadakatle bağlıyız.