Ne Yapıyoruz?

Sosyal Sorumluluk

Sağlıklı ve seviyeli bilişim kültürünü oluşturmak için sosyal sorumluluk projeleri üstlenerek ülkemiz için katma değer oluşturmak.

Mesleki Dayanışma

Mesleki birlik ve dayanışmayı ve yeni bilişimcilerin yetişmesi için bilgi ve birikim paylaşımını sağlamak.

Yasal Düzenlemeler

Bilişim sektörü ile ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal ve sektörel gelişmeye katkı sağlayacak biçimde gerçekleşmesini temin etmek.

Nasıl Yapıyoruz?

1

Araştırma

Güncel problemler ve ihtiyaçlara çözüm üretebilmek için araştırmalar yapıyoruz.
2

Fikir Yürütme

Bilişim tecrübe sahibi Yönetim Kurulumuz çözüm odaklı fikir yürütüyoruz.
3

Çalışma

Tüm dernek üyelerimizin yer alabileceği şekilde görev dağılımı yapıyoruz.
4

Üretme

Derneğimiz faaliyetleri ve eğitimlerimizle ülkemizdeki innovasyonu artırıyoruz.
5

Gelişme

Gençlerin bu çalışmalarda yer alarak sektörü tanımasını ve gelişmesini sağlıyoruz.