Bilişim Kahvesi – Muhammed Erkan Karabekmez – Yaşam Bilimlerinde ve Sağlıkta Yapay Zeka

Dijital dönüşüm ve veri birikiminin en ciddi dönüşüme yol açtığı alanlardan birisi de yaşam bilimleri. Yapay zeka başta olmak üzere birçok hesaplamalı yaklaşım sadece pratikte değil alanın felsefesinde de önemli bir paradigma kaymasına yol açıyor. Hasta takip ve karar destek sistemlerinden, giyilebilir araçlarla toplanan medikal verilere, her bir hücremizden toplanabilecek her türlü -omik veriler ve bunların biyoenformatik analizlerine, biyolojik ağlara, IoT tabanlı akıllı şehir verilerinin bile dahil olduğu kişiselleşen tıbba, biyoteknoloji vb endüstriyel yaşam bilimlerine varıncaya kadar birçok boyutun özellikle yapay zeka uygulamalarıyla birlikte konuşulacağı etkinliğimizde bu paradigma kaymasını daha iyi anlamaya çalışacağız.

Konu: Yaşam Bilimlerinde ve Sağlıkta Yapay Zeka

Konuk: Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Erkan Karabekmez, Medeniyet Üniversitesi, Biyomühendislik
Yer: Süleymaniye Camii Külliyesi, Darül Kurra Vakfı, İbn Haldun Üniversitesi
Zaman: 13 Şubat 2020 Perşembe, 19:00

LCV. Kontenjan sınırıdır, kayıt için acele ediniz.

Emrullah Yardımcı / etkinlik@bt.org.tr

Katılımcı Formu

Duyurular

Bilişim KahvesiMuhammed Erkan Karabekmez