2016 Bilişim Teknolojileri Derneği Uluslararası Öğrenciler Akademisi


2016 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ

Bilişim Teknolojileri Derneği’nin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Akademisi Türkiye’de yükseköğrenim gören Uluslararası Öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesini, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların sunulmasını hedefleyen bir eğitim programıdır.  Mühendislik, veri tabanı, veri madenciliği gibi farklı alanlarda yapılan atölye çalışmaları ve ders dışı aktivitelerle zenginleştirilen Bilişim Teknolojileri Derneği Uluslararası Öğrenciler Akademisi Türkiye’de ilk olarak bilişim teknolojileri alanında destek sağlayan Akademik Danışmanlık Atölyesini hizmete geçirmiştir.
Bilişim Teknolojileri Derneği, 2016 Uluslararası Öğrenci Akademisine yeni öğrencilerini beklemektedir.
AKADEMİNİN AMAÇLARI
• Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, teknolojik ve bilişim yeteneklerini güçlendirerek üniversite eğitimlerinin desteklenmesi, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanaklar sunulması,
• Akademi programımız sayesinde toplumumuz ve kültürümüzle olan manevi bağlarının güçlendirilmesi,
• Akademiye katılan öğrencilerin üniversite eğitimlerinin destekleyici eğitimlerle takviye edilmesi,
• Akademi öğrencilere mühendislik teknolojileri bilincinin kazandırılması, ileri veri tabanı, veri madenciliği ve bulut bilişim gibi konularda bilgi edinmelerinin sağlanması,
• Uluslararası öğrencilerin kendi aralarında ve Türk öğrencilerle iletişimlerinin güçlendirilmesi,
• Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ders ve tez dönemlerinde akademik danışmanlık yapılarak katkı sağlanması,

 

AKADEMİ PROGRAMI

A) İHTİSAS DERSLERİ (ATÖLYE):
• 2016 Bilişim Teknolojileri Derneği UÖA’da 5 ihtisas dersi açılması planlanmaktadır:

1. Mühendislik ve Teknoloji Atölyesi
2. Mobil ve Web Uygulama Geliştirme Atölyesi
3. Veri Madenciliği Atölyesi
4. Siber Güvenlik Atölyesi
5. Bulut Bilişim Atölyesi

• İhtisas dersleri bahar dönemi 12 hafta, güz dönemi 8 hafta olmak üzere toplam 20 haftadır.
• Her bir ihtisas atölyesine 20 öğrenci kabul edilecektir.
• Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.
• Derslere düzenli katılan öğrencilere sertifika ve çeşitli hediyeler verilecektir.
• Derslerin dili Türkçedir. Dersler Bilişim Teknolojileri Akademisi Tema Atölyelerinde gerçekleştirilecektir.

 

1.Mühendislik ve Teknoloji Atölyesi:

Sistematik düşünme, derinlemesine analiz ve yaratıcı çözümler geliştirme becerilerini kazandırarak nitelikli mühendisler yetiştirmeyi hedefleyen mühendislik ve teknoloji atölyesi, ürün ve hizmet geliştirme, tasarlama ve üretme süreçlerini yönetme becerisi, inovasyon, trend teknolojiler hakkında en güncel bilgileri öğrencilere sunmayı hedeflemektedir. Mühendislik ve teknoloji atölyesi, dengelenmiş teorik ve uygulamaya dayalı esnek eğitim programı, nitelikli ve tecrübeli akademik kadrosu ile öğrencilerin ilgi alanlarına uygun gelişebilme potansiyeli sunan bir atölyedir.

 

2.Mobil ve Web Uygulama Geliştirme Atölyesi

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ve uygulamalardan örneklerle zenginleştirilmiş içeriği ile hızlı, kolay ve kapsamlı mobil ve web uygulama geliştirmeyi öğrenebileceğiniz bir atölye çalışması sunulmaktadır. İşbirlikçi öğrenim metodu ile teorik konuları pratik uygulamalarla harmanlayarak oluşturulan çalışma ile mobil ve web uygulama sektörüne sağlam bir giriş yapma imkânı sağlanması amaçlanmaktadır.

3.Veri Madenciliği Atölyesi

Bu atölye kapsamında veri madenciliği alanındaki uzmanlar tarafından eğitimler verilecektir. Bu atölyede veritabanı yönetim sisteminde temel ve ileri konuları, veri madenciliğinde temel konuları sunmayı, farklı veri madenciliği konularına çözüm olabilecek algoritmaları genel bir yaklaşım sağlamayı, büyük veri setlerinin analizi için yeni yöntemler ve onların farklı alanlarda uygulamaları ve veri madenciliği algoritmaları gerçek problemlere uygulamayı hedeflemektedir.

4.Siber Güvenlik Atölyesi

Siber güvenlik atölyesi,  mühendisliğin her alanında varlığını sürdüren hatta ayrılmaz bir bütün olan dijital güvenlik kavramını hem teorik hem de pratik uygulamaları ile mühendislik öğrencisine kazandırmayı hedeflemektedir. Şimdi ve gelecekte, profesyonel olarak üretilecek teknolojik bir üründen, geliştirilecek bir yazılıma ya da akıllı sistemler ile hayatımıza girecek bir eşyaya kadar birçok alan yetkisiz girişimler ile suiistimal edilmeye çalışılmaktadır. Bu durum beraberinde güvenlik olgusuna, geliştirmeye ayrılan zaman, konunun hassasiyetine verilen önem oranında değer verilmesi gerekmektedir. Konvansiyonel eğitim anlayışının dışında bir mühendisin yeteneklerini, siber güvenlik dünyasının gerçekleri ile geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim programıdır.

5.Bulut Bilişim Atölyesi

Bulut Bilişim büyük bir ivmeyle tüm geleneksel BT yaklaşımlarını değiştiren ve dönüştüren bir özelliğe sahip. Bilişim Teknolojilerinin kurumlara kazandırdığı çeviklik bulut bilişim ile bir adım yukarıya taşınıyor. Bu atölyede tüm katılımcılara en üst seviyede bulut’un genel perspektifi sergilenecek ve odak noktalarına değinilecek. Ayrıca bu alanda Türkiye ve Dünya’daki çalışmalar karşılaştırmalı olarak ele alınacak. Bulut Bilişim büyük bir ivmeyle tüm geleneksel BT yaklaşımlarını değiştiren ve dönüştüren bir özelliğe sahip. Bilişim Teknolojilerinin kurumlara kazandırdığı çeviklik bulut bilişim ile bir adım yukarıya taşınıyor.

B) AKADEMİK DANIŞMANLIK: Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki uluslararası öğrenciler öncelikli olmak üzere dersleri, tezleri ve akademik kariyer hedeflerine yönelik olarak Bilişim Teknolojileri Derneği Akademi öğrencilerine danışmanlık hizmeti verilecektir.

Akademik Danışmanlık Nedir?

• Akademik yazma becerileri konusunda destek verir.
• Doktora ve yüksek lisans tez taslaklarınızı, seminer sunumlarınızı, ödevlerinizi geliştirmek ve genişletmek amacıyla danışmanlık yapar.
• Çalışmalarınızın Türkçe açısından incelenmesi ve düzeltilmesi konusunda yardım eder.
• Türkçe CV ve niyet mektubu yazımında yardımcı olur.
• Uluslararası Öğrenci kongreleri ve konferanslarda sunacağınız Türkçe bildirileri destekler.
• Temel araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili danışmanlık yapar.
• Diğer akademik konularda da yardımcı olur.
Bilişim Teknolojileri Derneği Uluslararası Öğrenciler Akademisi derslerine devam eden öğrenciler Akademik Danışmanlık Hizmetinden yararlanır.
Çalışma Saatleri: Cumartesi 10:00 – 18:00 saatleri arasında ve hafta içi randevu alarak danışma saatlerinden yararlanabilirsiniz.

AKADEMİYE BAŞVURU VE KAYIT
• Bilişim Teknolojileri Derneği Akademi programına mühendislik bilimleri (Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği vb.) alanlarında yüksek lisans, doktora ve dördüncü sınıf lisans düzeyinde uluslararası öğrenciler başvurabilir.
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere de kontenjan ayrılmıştır.
• Kontenjan kalması halinde mühendislik bilimleri dışı alanlarda eğitim gören öğrencilerin başvuruları da değerlendirilecektir.
• Her bir atölyede 20 öğrenci olmak üzere, toplam 100 öğrenci kabul edilecektir.
• Akademi Sınıflarının Oluşumu : %60 Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrenciler
%20 Burssuz Uluslararası Öğrenciler
%20 Türk Öğrenciler
• Her öğrenci kontenjan kalması halinde en fazla iki atölyeye katılabilir.
• Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.
• Başvurular online olarak yapılır.

AKADEMİ ÖDÜLLERİ
• Başarılı öğrencilere sertifika verilecektir.
• Her öğrencinin derslerde sunum yapması teşvik edilecek ve derslerin sonunda ortaya birer metin çıkarmaları beklenecektir. Öğrencilerin metinleri, sunumları, makaleleri ve akademik çalışmalarından seçilenler kitap haline getirilerek sene sonunda “Akademi Yıllığı” olarak yayınlanacaktır.
• Akademide üstün başarılı olan öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirilecektir.
• Ayrıca başarılı öğrencilere Bilişim Teknolojileri Derneğinin özel ve kamu bilişim sektörü işbirliği ile staj imkânı sağlanacaktır.

SOSYAL AKTİVİTELER
• Teknoloji ve Kültür Gezileri
Uluslararası öğrencilerin ülkemizin kültür ve teknoloji ile tanışabilmeleri amacıyla şehir dışı günü birlik geziler yapılacaktır.

Uluslararası öğrencilerin İstanbul içi büyük kurumsal firmalarının teknoloji yapısının tanıtılması ve incelenmesi amacıyla günü birlik saha ziyaretleri yapılacaktır.

• İftar
Projenin son dönemine gelen Ramazan ayında uluslararası öğrenciler, öğretim elemanları ve paydaşların katılacağı bir iftar organizasyonu yapılacaktır.

• Kahvaltı ve İkramlar
Bilişim Teknolojileri Derneği’nde gerçekleştirilen dersler sırasında, katılan öğrencilere ikramlar sunulacak ve öğrenciler, akademisyenler ve katılımcı uzmanların etkili iletişimleri sağlanacaktır.

Projeler