2019 Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları Toplantısına Katıldık


Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları (2017-2019) kapsamında temel politika eksenlerinden biri “Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” olarak belirlenmiş ve söz konusu politika eksenine yönelik eylem planı oluşturulmuştur. “Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” politika ekseni doğrultusunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK), (4.9 numaralı tedbire istinaden) ülkemizde icra edilen mesleklerin ve tanımlarının yer aldığı ulusal meslek sınıflama sisteminin oluşturulması, işgücü piyasasının kuramsal, istatistiki ve bilişim altyapısının bu sınıflama sistemine göre yeniden düzenlenmesi sorumluluğu verilmiştir. Bu çerçevede MYK, Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin (UMSS) oluşturulmasına ilişkin bir çalışma başlatmıştır. Söz konusu bu çalışmanın danışmanlığı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yürütülmekte olup, Ulusal Meslek Standartları ile Türk Meslekler Sözlüğündeki iş ve meslek unvanlarının listelenmesine ve eşleştirilmesine yönelik Bilişim Teknolojileri Sektörü için teknik çalışmalara Bilişim Teknolojileri Derneğimiz davet edilmiştir.
Bu davete istinaden MYK’nın Ankara’daki binasında gerçekleştirilen ve MYK tarafından yapılan eşleştirmelerin doğrulamasını yapmak ve eşleştirme yapılmamış iş ve meslek unvanlarının eşleştirilmesini sağlamak amacıyla, Bilişim Teknolojileri Sektörü ve diğer paydaşların (Hak-İş, Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR, Sanayi Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı) temsilcilerinin katılımıyla 7 Ekim 2019 Pazartesi günü yapılan toplantıda Bilişim Teknolojileri Derneği olarak görüşlerimizi ve önerilerimizi paylaşarak katkılarımızı sağladık. Bu çalışmamızın ülkemize ve sektörümüze hayırlar getirmesini umuyoruz.

Bizden Haberler